badesikkerhed
Uncategorized

Kystlivreddere på stranden

Amager Strand er der livreddere i højsæsonen. Livredderne er på stranden cirka fra skolernes sommerferie midt i juni til sidst i august, hver dag fra klokken 10:00 til klokken 18:00. Livredderne holder øje med udvalgte områder, som de afmærker med skilte i sandet.

Signalflag på stranden
Livredderne bruger farvede signalflag til at fortælle om dagens badevandskvalitet. Både vind og strøm eller for eksempel forekomster af brandmænd kan betyde noget for badevandskvaliteten. Flagene følger den internationale standard for livredderflag.

   Livreddere på vagt

   Farlige forhold

   Livsfare! – Badning frarådes

Opgaver
Det vigtigste er at hindre livstruende ulykker i at opstå. Overvågning fører meget ofte til, at kystlivredderen griber forebyggende ind i en situation, inden den udvikler sig til at der er brug for en regulær redningsaktion.

Kystlivredningstjenesten et i tæt samarbejde med det lokale Politi, Søværnets Operative Kommando, miljøkontrollen samt Københavns Brandvæsen og flere kommunale instanser.

Service
Af andre service opgaver kan nævnes de mest almindelig såsom førstehjælp, forsvundne børn, løse hunde, lindring af brandmandsforbrændinger, solstik, bistik, snitsår og glemte sager.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *