Samlet reglement
Uncategorized

Samlet reglement

Ordensbestemmelser for Amager Strandpark

PÅ LAND

Hunde skal altid være i snor på hele stranden. I badesæsonen må hunde ikke tages med uden for veje og stier på øen. Der findes fritløbsområde 500 meter nord for Sundby Sejlforenings Havn.

Motoriserede køretøjer må kun køre på de dertil indrettede veje. Parkering er kun tilladt indenfor de markerede P-pladser.

Cyklister må køre på veje og på stier hvor det er angivet at cykling er tilladt. Benyt cykelstativerne. Vis hensyn til strandens andre gæster.

Skatere må være overalt på stranden men skal altid vise hensyn til strandens andre gæster og inventaret.

Bål må kun foregå med tilladelse fra Amager Strandpark I/S.

Grill er tilladt overalt på stranden under hensyn til vegetationen og andre gæster.

Affald: Hjælp med at holde stranden ren. Brug de opstillede skraldespande. Flaske- og papircontainere findes i strandstationerne. Aflæsning af affald og lignende er ikke tilladt.

Overnatning på Amager Strand er ikke tilladt.

Telte og pavilloner må ikke opstilles uden tilladelse fra Amager Strandpark I/S.

Salg og uddeling må kun foregå med tilladelse fra Amager Strandpark I/S.

Arrangementer, må kun foregå med tilladelse fra Amager Strandpark I/S. Større private arrangementer og fester med musik, salg og udskænkning er ikke tilladt.

Musikafspilning, må kun foregå med tilladelse fra Amager Strandpark I/S.

Lystfiskeri er tilladt i perioden 1. oktober til 30. april. På dykkerbanen er fiskeri ikke tilladt. Det er ikke tilladt at sætte garn og ruser.

PÅ VANDET

(Badesæson: 1. maj til den 31. august)

Badning kan ske overalt fra Amager Strand. Badning sker altid på eget ansvar, selv under livredderopsyn. Ud for kysten mod Øresund, er der en bøjemarkeret badezone, hvor sejlads i badesæsonen ikke er tilladt. Kajakker, vandcykler og lignende kan dog færdes inden for badezonen.

Surfing skal i badesæsonen ske uden for badezonen samt udenfor soppestrandene i Lagunen. Den markerede surfkorridor skal bruges for at komme igennem badezonen. Uden for badesæsonen kan der surfes fra hele kysten, dog ikke på dykkerbanen. Vis hensyn til strandens andre gæster.

Kajakker er tilladt hele året på Amager Strands vandarealer med undtagelse af dykkerområdet. Vis hensyn til strandens andre gæster.

Motoriseret sejlads må overalt ved Amager Strand maksimalt ske med 3 knob. Pas på de badende. I badesæsonen er sejlads eller opankring i badezonen ikke tilladt. På dykkerbanen er sejlads forbudt hele året. Sejlads med jetski, vandscootere og lignende er ikke tilladt (livredningstjenesten undtaget). For landgang på Amager Strand henvises til Anløbshavnen.

Dykkerområdet: bruges på eget ansvar. Reglement for brug af banen findes ved Pynten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *